TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
HOTLINE: +84-028.38.652.43
x

Giới thiệu

Giới thiệu

*** CHỨC NĂNG:

 • Tham mưu cho Ban Giám Hiệu và công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng cho các bậc đào tạo.
 • Xây dựng chương trình, nội dung về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo; Đề xuất cải tiến phương pháp giảng dạy và lượng giá nhằm củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo.

*** NHIỆM VỤ:

Nhiệm vụ Khảo thí:

 • Đa dạng hóa phương pháp kiểm travề Lý thuyết và Lâm sàng, đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng với mục tiêu môn học, phương pháp Dạy – Học.
 • Phối hợp tổ chức thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp Đại học; các kỳ thi Tuyển sinh, Tốt nghiệp Sau Đại học với các Phòng, Ban có liên quan.

Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng đào tạo: 

            3.2.1.   Đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo: 

 • Định kỳ đánh giá chương trình đào tạo và thực hiện điều chỉnh, cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.
 • Chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ.

3.2.2.   Đảm bảo chất lượng phương pháp Dạy – Học: 

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ đào tạo cho giảng viên.
 • Đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên.
 • Nâng cao và đổi mới phương pháp dạy và học.
 • Đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên (thông qua sinh viên) sau môn học.

*** ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

 • Tổ chức các buổi Hội thảo về Sư phạm Y học: chỉnh lý chương trình đào tạo, E-Learning, Module tích hợp, … với sự tham gia của các báo cáo viên trong và ngoài nước.
 • Tổ chức các buổi hướng dẫn phương pháp học tập cho sinh viên, tham vấn học tập cho sinh viên.
 • Tổ chức thi cho sinh viên trên 400 máy tính.
 • Hỗ trợ tích cực cho các Bộ môn trong công tác đánh giá sinh viên.

CÁC TIN TỨC - SỰ KIỆN LIÊN QUAN

No posts found.