TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
HOTLINE: +84-028.38.652.43
x

Đào tạo và phát triển giảng viên

Đào tạo và phát triển giảng viên

Nhấp vào link dưới đây để xem đầy đủ văn bản:

Chuannanglucbacsidakhoa

Giới thiệu chung:
Bộ tiêu chuẩn được ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2015 theo quyết định số 1854/QĐ-BYT.
Bộ tiêu chuẩn gồm 4 LĨNH VỰC bao gồm 20 TIÊU CHUẨN, 90 TIÊU CHÍ.
Tóm tắt các lĩnh vực và một số tiêu chuẩn đáng chú ý:
-LĨNH VỰC 1: NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP
Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4
-LĨNH VỰC 2: NĂNG LỰC ỨNG DỤNG KIẾN THỨC Y HỌC
Tiêu chuẩn 5, 6
-LĨNH VỰC 3: NĂNG LỰC CHĂM SÓC Y KHOA
Tiêu chuẩn 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
Tiêu chuẩn 7: Chẩn đoán và ra quyết định xử trí dựa vào bằng chứng có sự tham gia của người bệnh, người nhà và cbyt liên quan phù hợp với điều kiện thực tế. (gồm 13 tiêu chí)
Tiêu chuẩn 8: Áp dụng kiến thức, phương pháp luận về hành vi, tâm lý, xã hội trong thực hành chăm sóc y khoa. (gồm 3 tiêu chí)
-LĨNH VỰC 4: NĂNG LỰC GIAO TIẾP, CỘNG TÁC
Tiêu chuẩn 18,19,20
Tiêu chuẩn 18: Tạo dựng được mối quan hệ thân thiện, hợp tác, tin tưởng với người bệnh, thân nhân người bệnh và cộng đồng.
Tiêu chuẩn 19: Cộng tác có hiệu quả với đồng nghiệp và đối tác.
Tiêu chuẩn 20: Giao tiếp hiệu quả.
Nhận định:
Việc ban hành bộ tiêu chuẩn là rất cần thiết cho các cơ sở giáo dục cũng như sinh viên y khoa trong việc thiết kế chương trình đào tạo, phấn đấu học tập.
Bên cạnh đó, bộ tiêu chuẩn khá phức tạp là thách thức không nhỏ cho cả người dạy và người học ngành bác sĩ đa khoa./.

CÁC TIN TỨC - SỰ KIỆN LIÊN QUAN

No posts found.