TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
HOTLINE: +84-028.38.652.43
x

Đơn vị

CHUẨN NĂNG LỰC BÁC SĨ ĐA KHOA do BỘ Y TẾ ban hành. (Tham khảo)

Nhấp vào link dưới đây để xem đầy đủ văn bản: Chuannanglucbacsidakhoa Giới thiệu chung: Bộ tiêu chuẩn được ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2015 theo quyết định số 1854/QĐ-BYT. Bộ tiêu chuẩn gồm 4 LĨNH VỰC bao gồm 20 TIÊU CHUẨN, 90 TIÊU CHÍ. Tóm tắt các lĩnh vực và một số...