TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH
HOTLINE: +84-028.38.652.43
x

GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Sứ mệnh

Đào tạo nguồn lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tầm nhìn

Phát triển thành một trong những đại học khoa học sức khỏe hàng đầu của cả nước, hội nhập quốc tế.